Praktijk Neuropsychologie biedt gespecialiseerde diagnostiek en begeleiding
voor adolescenten, volwassenen en ouderen
met cognitieve, emotionele en/of gedragsgerelateerde klachten
ten gevolge van neurologische of ontwikkelingsgerelateerde aandoeningen.

Met ons team van professionele neuropsychologen en psychologisch consulente
en in samenwerking met ergotherapeuten, logopedisten en kinesisten
willen we laagdrempelige, multidisciplinaire zorg op maat bieden
met aandacht voor zowel de sterktes als de zwaktes
van de individuele persoon en zijn systeem.