Terra+ biedt psychologische begeleiding aan ouderen die om verschillende redenen vastlopen in hun leven. 

Als het alleen of met de hulp van uw omgeving moeilijk is om hieruit te geraken, kan psychologische begeleiding helpend zijn.

Personen met (jong)dementie en hun mantelzorgers zijn ook welkom binnen praktijk Terra+.

Waarom de naam Terra+?

Doorheen het pad dat we samen zullen bewandelen hoop ik dat we kunnen streven naar een terug in contact komen met jezelf, terug kunnen staan voor wie je echt bent en wil zijn en terug kunt groeien en aarden.

Aangezien ik zelf erg de kracht en helende werking van de natuur ervaren heb, wil ik deze ervaring graag ook doorgeven aan anderen door (naast de traditionele gesprekstherapie) wandelgesprekken en gesprekken in de natuur aan te bieden. Praten in een praktijksetting werkt immers niet voor iedereen en wandelen in de buitenlucht kan dan soms drempelverlagend werken en andere perspectieven openen. Het is tevens bewezen dat beweging goed is voor ons (psychisch) welbevinden.

 

Voor wat staat de '+' in Terra+ dan precies?

+ Therapie voor 60+'ers waarbij we samen op weg gaan;

+ uitgaande van uw krachten en hulpbronnen;

+ (groeien) in verbinding met jezelf en anderen;

+ waarbij uw familie zoveel als mogelijk en op uw vraag/wens betrokken wordt in de behandeling

 

Wat kan Terra+ voor u betekenen?

U kan concreet bij Terra+ terecht voor individuele- en familiegesprekken. De gesprekken kunnen zowel doorgaan in de praktijk zelf te Mol, als bij u thuis, als bijvoorbeeld in het woonzorgcentrum. Ik bied ook wandelgesprekken of gesprekken in de natuur aan. Ten slotte is online begeleiding mogelijk indien gewenst. 

Soms worden er groepstherapieën aangeboden (zie voor meer informatie onder 'samenwerking'). 

 

Hoe verloopt een begeleiding?

Een eerste intakegesprek is vooral gericht op kennismaken, beluisteren van uw verwachtingen en toelichten van mijn werkwijze. Aan het einde van dit gesprek bekijken we samen of we al dan niet met de therapie zullen starten. Tijdens de sessies wil ik een veilig kader bieden, waarbij enerzijds uw klachten verkend worden, maar ook uw sterktes en hulpbronnen. Er wordt ruimte gemaakt om te luisteren naar uw verhaal en we bekijken samen wat u wil behouden en wat u wil veranderen. Uw veranderingswens en hulpvraag worden beluisterd en we proberen deze te vertalen naar doelstellingen. We gaan samen op zoek naar hoe we hier stap voor stap mee aan de slag kunnen gaan.

 

U bepaalt zelf het tempo van de therapie en met welke regelmaat u wenst te komen. Ik probeer zoveel mogelijk zorg op maat te bieden door de begeleiding af te stemmen op wat u als persoon nodig heeft. Verder is het voor mij belangrijk om te weten dat wat we samen doen, ook werkt en zinvol voor u is.